Heeej welkOm op de siite

Heej mensen iCk vind het Leuk dat jullie gaan kijke op mijn siite.. Veel plesiier alVastt!! en veel Plesiier mett ut Leze:P doeidoei(K)

 

Viil Suc6

Het weekend! 13 14 15 apr..

Heee allemaal..! iCk sal ff mijn weeekend vertelle ik was dit weekend bij mijn mOeder...!! rOmee was er oOwk..! vrijdags kwam se toen zijn we savonds om kwart voor 8 naar epe gegaan me moeder had ons gebracht.. We ginngen namelijk naar de Stunt.. Dat iiS een toffe diisCo..! njaa we bleven daar tot een uur of 10 maar eiglijk zou ik om 11 uur opghaalt wOrde alleen er was helemaal geen mens daarow..! dus toen had ik gebeld naar me moeder en toen zijn we toen al naar hUiiS gegaan...! Zaterdag best vrOeg uit voor mijn dOen..! we gingen namelijk vOetbal kijke bij Sv epe haha.!! romee en iICk...! toen zijn we daarna naar huis gegaan vet lkkr weer dusz..! gespeelt bij ons voor in het Park..!! en tOen zavOnds bn ik naar mijn vriiendin Carmen gegaan die was namelijk jarigg..! en toen gingen we weer trug om kwart over 9..!! tjah en verder nikS meer voor de rest..! en Zondag; Naar het Heerderstrand gweeest..! en iiN ut water gweest vet kOud..!!! brrrrr,,,!! en Toen gingen we om half 5 trug..! en toen zijn we gaan eten en romee en sander Zijn om 7 uur weer naar hun mOeder gegaan..!! en dat was het dan--!!! dOeiidOeii Kusjee mij..!

PaaasWeekend:P

Hee mijn Paasweekend was Echhtt Leeukk..! rOmee Mijn stiiefsusje was er diie kOmt Om het weeknd wantt haar vader en mijn mOeder gaan met elkaar.. en rOmee iiS om ut weekend bij haar vader mjaa.. Vrijdag ben ik met haar Naar ut dOrp geweestt,,! gewoOn vett Lol gemaakt ensOw..! tOen we thuis kwamen Kreeg iCk dus te horen dat mijn mobiel in de wasMaChiiene wS gkOmen..! nOu en toen zijn we gaan vOetballe bij ons thuis in het Park..! en Jah verder niet egt.. Zaterdag.. eCht gewoOn de hele daGg FuCking lang buiten gespeeldd..! Lkkr weer Man..! Zondag kwam sOwn btje me hele famiLie Hahhaha..! Me neefje en me nichtje was egt gesellig..!! Maandag 2e paasdag iS carmen bij mij gaan spelen was wel geselliigg..! maar mijn stiefvader die rijdt motor..! maar hij had gister sown paas gedOe op sOwn mOtOr Club..! En toen ben ik met mijn mOeder,, Sander (stiefbroertje) rOmee.. en Carmen achter sown stel motors aan gaan rijden want ze hielden een paasritjee,,!! wel gesellig haha..! sag er wel heel moOi uit en Jah datt was Het dan wel weer..!!!! rOmee en Sander zijn Die avOnd oOwk weer naa huis gegaan!! En  tOen ben ik gaan stOeprande met mijn mOeder haha,,! en tOen heb ik gOede tijde Slechte tijden gaan kijke..! WACHT dat moet je wete ik ben helemaal gek van GTST..!! egt sOw coOl iiCk vOlg het egt super..!! en mense die het oOwk vOlge eGt Leeuk ea;)
Njah datt was hett dan wel weer..!! dOeidOei Kusjee mij..!

FF iiets uitlegge..!

nOu kijk..! ff iets snel uitlegge.. iCk bn egt helemaal gek Fn Feyenoord.. En Cristiano Ronaldo iS een LekkerdinG..!! Maar iCk heb gelukkig met mark en dat is oOwk een super lkkrding..! KusS Charmaine

 

Mark sChatt vn me iiCk hOu vn JeeKus

Vndaag 9 aPril..!

Heej allemaal.. vndaag kwam Carmen bij mij spelen iCk had er wel mega siin in..! Mjaa iiCk mOet jullie oOwk nog iiets vertelle mijn mObiel is Vrijdag in de was gekomen..!!! iiCk wAss eCht sOw sjaggie!! iCk vind het egt jmmr.. iCk had een samsung D500 maarr nu is het een swembadje...!! iCk was er eigenlijk best wel kapot vn..! mjaa iCk dacht meteen ergens anders aan..!! Hij ruikt oOwk helemaal naar was middel. hahahha mjaa iiCk bn niet egt blij..! njaa dOeidOei..!! hOufnJullie...

Kusje  Charmaine

Lees verder...

Mijn klas..!

Heej iiCk Gah ut hOuden over mijn klas.. iCk ziit same iin een grOepje met CarmenLachend Stefan, en Denniis K..! Wel Grappiig grOepje we hebbe vette lol.. en Carmen iS myn beste vriendin dus vet cool grOepje..!  Verder.. Kwa.. Jongens in mijn klas zijn..: Kevin.. Jordi.. wOuter.. Dennis G.. Jos.. Rick.. Wesley.. Njaa niiej eCht intressant.. Nu de meiisjes verder..: Jeanne.. Kiki.. Lisa.. Melissa.. Laura.. Rosalie.. Patricia.. Fleur..! nja wel Gesellige klas.. met Leuke Juffe.. nja wat wil je nOg meer..

Cool

Vet!!

Maandag 2 april.. En Dinsdag 3 april..

Heej allemaal.. Maandag..

iiS mijn juf weer trug vn Swangers sGap Verlof.. iCk hb vndaag tussen de middag bij Kiki gegeten.. Smiddags heb iiCk mee gedaan mett ut traiinen vn sGoolvOetbal..! iCk heb gescoOrt... wOuw!! Haha tOen giing iiCk samen met Fleur om 5 uur naa HuiiS met de fiiets.. Ze bleef S avOnds oOwk eten..

Dinsdag: Vndaag hadde we Juf Susanne.. Echt een toffe Juf hoor.. Vndaag heeft Fleur bij mij gegeten.. SmiddaGs hebben we Gespeelt.. Straks ( Het is nu namelijk 5 over half 4..) Ga iCk naar mijn vaderrs Saak! Tafels en Stoelen weg brengen.. Mijn vader heeft een machine Bedrijf.. maar sOw wiie sOw heeft hij er oOwk Sta tafels en Stoelen staan.. HANDIG! Fleur gaat dn oOwk meej.. wOrd Gesellig.. Mjah iiCk bn nu nOg ff bij fleur.. Maa Straks komt mijn mOeder ons Ophalen.. mjaa Eiigenlijk waSs dat het wel..! mjaa dOeidOei dn..! KusjeeKus

Lees verder...

me mOeder iiS vndaag Jariig! 30 mrt..

♥ Heej allemaal me m0eder iiS vndaag Jariig wiist je datt? Hahaha er iisS nu groOt Feestt..! Der iisS nu 30 manVerbaasd Haha wel Gesellig or.. Me niiChtjes zijn er oOwk.. eentje van 5 en eentje van 4 Hahah eCht Liieff..! Maarr iCk gah nu natuurlijk weer naar bneede iCk vOnd het nOg ff Leeuk om een Log te typen datt Jullie wete datt me m0eder Jariig iisS!! oOwkeejj? nOu dOeiidOeii(K) en se iis tr0uwenss 44 gwOrden:P waah Ouudd:P:P whhahwha                Lees verder...

Mijn vriiendinne!!

iCk heb eiigenlijk bestt viil vriiendinne.. iiCk zal se iis vertelle..

Mijn Beste vriiendiin iis Carmen.. iCk gah daar oOwk veel mee om..!
Jeanne kiki en Fleur zijn o0wk sGatten.. Mrel en rOmee zijn oOwk heel Liieff,, mnOn iiS er oOwk 1 iiCk kan er sOw veel opnOeme maarr Jah.. iCk gah het meestte met: Carme, Jeanne, Kiki en oOwk wel Fleur Om.. iCk hebb sAme mett Jeanne kiki en Carmen een vriiendine grOep!! We siijn egtt al heel Lang ( ong.. 1 1/2 ) Een Vriiendinne grOepje Fn viierr.. iCk viind hett egtt Topp!! iCk kan egt veel Mett hun dOenn.. Enn eiigenlijk staan we best wel Populair op sChoOol mett oOns grOepjje.. datt iiS eCht sOw Lache.. Wiij dOen oOwk meejj aaan hett JuniiOr sOng Festiival.. Alleen daar mag iiCk nie al te veel over vertelle.. miissChiien kom je datt te ziien op TVKnipoog Hahah..!! mjaa iCk wil hiier dussz mee Segge datt iiCk blij mett mijn vriiendinne benn anderss hOu iiCk hiier oOwk geen Log over,, iiCk wil wel eens wete... watt Jullie beste vriiendinne siijn !! Stuur dus een reaCtiie,,,!! Een vriiendiine Chek!! Hahha duSz dOe datt! iCk ben Beeniiieuuwdddd...!! nOu iiCk sal dat ergg Leeuk viinde..! dOeidOei iiCk mOet nU egt gaan!! kus kus..!!

 

 

Lees verder...

Myn Juffe..

Heej iCk gah het in deze Log over mijn Juf hOude iCk heb twee Juffenn,, Juf Anita en Juf Susanne.. Ze zijn egt allebeii heel aardig..

5 voOrdele aan Juf Anita:
1. Ze kan gOed duidelijk uitleggen
2. Ze dOett Leuke diingetjes
3. Ze iisz weiiniig boOs..
4. Ze hOudtt van OlifantjesTong uitstekend
5. En ze iiSz een tOffe mOeder, Eah Stijn.. (datt iSz haar Kind)

5 voOrdele aan Juf Susanne:
1. Ze wOrdt weiinig boOss
2. Tjah,, en siij kan oOwk Super gOed leSz Gevn
3. Ze dOet altijd Leuke Gymlesse.. ( Juf Anita oOwk wel hoOarr)
4. We mOgen vaak bUiiten Spelen..
5. Duiidelijk uitlegge Kann ze oOwk..!!!!!!

Lees verder...

Heej myn niChtje isz er! (17.12)

Heej.. iCk moet nOg ff iiets over vndaag vertelle.. myn nichtje is net aangekOmen iCk had daar helemaal niie op greKentt dus drOm had iCk dat nOg niet in dat weekend gedOe gesett... Het is egt leeuk maar het Isz oOwk mijn LieveLings niChtjee.. njaa dan wete Jullie datt!! dOeeiiidOeeiii Kusjeee!! oOwk aan siMone(hah das mijn niChtje;)) hhha dOegdOeg hOuwelvnnJulliiee...!! Lees verder...

De lijst van de Siite'sz Fn mijn mOppiiees!

Heej ksal ff de siite's segge van mijn andere vriiendinne..:

http://Fleurrie.blogse.nl

http://fietjee.blogse.nl

En de mijne weten jullie al..Tong uitstekend

 

Haha Kusjessz Charmaine

 

Lees verder...

Myn weekendd!!

Heej het is nu vandaag zOndag en de datum iisz: 25 maart

iCk ben nu bij mijn oma en opa... Hhha hett is eCht Leeuk..!
Vndaag gah iCk weer naar mijn mOeder..
iCk ben nu namelijk weerr een weekend bij me vaderr gweestt..
Vrijdag avOnd iisz Fleur bij me blijven slape: tOeen sijn we die avOnd naa de café de schepop gweestt..
daa ware de nepperss niCk en simOn gweestt ennuh err wasz oOwk een neppe Jan Smiitt ennuh weet je wiie er oOwk nOg ware: AntOn AlstiroOii.. En..... Andrée H6.. Hett wasz eCht sOw Leuk mjaa iCk gahh nu stOppe.. over Vrijdagg.. Zaterdag ben iCk weze kijke naar de vOetbal van Fleur... daarna Naar de vOetbal van me brOer.. Allebeii verlOreFronsen mjaa Hett iiSz niie my prObleem... ick vOnd het wel siielUhgg voOrr  Fleur mJaa.. en tOen gingen we naarr hUiisz we sOuden eiiglijk gaan sWemme saame met mnOn Fiiet iCk en Fleur.. Alleen de sWembadjes ware maar tot een uur of 5 Openn..
dt wasz wel jmmr! tOeen hebbe we met sen alle gwoOn gspeeltt..
Maa weett je watt we tOen Giingen dOen? nOu datt sal iCk je ff vertelle.. we Giinge met zijn allen: Papa.. StiiefmOeder.. Fiet.. Fleurr... Cedric.. mnOn.. iCk.. Rene.. en briian.. Uiiteten naarr de DenneHeeuvel! mjaa tOen we naa Huiisz ginge moeste Fleur en mnOn weer naarr Huiisz.. Njaa datt wass Hett dan well weeer... nja dOeggdOegg(K) hOuFnjUlliie... Kusje Charmaiine

 

 

Lees verder...

FF voOrstelle

Heej mensjes.. iCk heb deze siite gemaakt omdat ik het sOw Chil vond.. iCk bn gehOlpe door Fleur iCk ben oOwk doOr haar aan deze siite gekOmen Knipoog Fleur iCk wil je drOm ff bdankenKus ik hOu fn jOu..!! nOu als je ff op Lees verder klikt dan kun je mijn dingen siien diie over mij gaan (De gegevens dusKnipoog) Lees verder...